top of page
road_edited.jpg

Bestilling - Road Rescue

Denne videoen var en bestilling for Road Rescue. Formålet med reklamen er å vise hvordan oppfinnelsen til bedriften funker. Det er en boks man plasserer i bilen som sender signaler til nærmeste nødsentral i tilfelle bilkrasj.

Bestillingen skulle brukes i en gründerkonkurranse for videregående elever. De skulle vise filmen til en jury sammen med presentasjon av produkt.

Denne bestillingen var min første store bestilling for en større kunde. Den lærte meg mye om kundeforhold og business to business metoder.

Krav til prosjektet:

-30 til 60 sekunder

-Til kommersiell bruk

-Kunden sin logo må være synlig i video

-Kunden sitt produkt skal vises frem i video

Preproduksjon

Prosessen begynte med en veldig løs skisse av et storyboard. Dette ble skissert opp samme dag kunden tok kontakt. De trengte endelig film innen to (2) uker, så jeg måtte jobbe effektivt.

Da kunden godkjente skissen for storyboardet, lagde jeg en kontrakt vi begge signerte under. Etter kontrakten ble signert, lagde jeg en mer gjennomført storyboard digitalt. Denne kan du se nedenfor teksten du leser nå. Jeg lagde denne for å unngå mest mulig misforståelser mellom Silk Selkie og kunden.

Når endelig storyboard ble ferdigstilt og vi ble enige om å fortsette med den, begynte jeg med designene. Disse kan du se til høyre. Jeg passet på å designe bilene også da de vil bli synlig i store deler av filmen.

Karakterene har farger som går igjen. Bilen til hovedkarakterene er rød og har mange spisse trekanter for å symbolisere fare. Den motkommende bilen har runde former og en gul farge for å symbolisere trygghet. Det samme gjelder for ambulansen.

Grunnet lengden på filmen, den korte tidsfristen og manglende budsjett, bestemte jeg meg for å droppe animatic for dette prosjektet. Istedenfor ville jeg konsentrere meg om å lage en grundig gjennomført animasjon.

02.02.2021_design_03.png
02.02.2021_design_02.png
02.02.2021_design_01.png
27.01.2021_storyboar_01.jpg
27.01.2021_storyboard_02.jpg
01.02.2021_background_02.png
Artboard 1-80.jpg

Bakgrunner

Alle bakgrunns illustrasjonene er laget i Adobe Illustrator. Jeg brukte runde kanter på elementene for å vekke en følelse av trygghet i seeren. I tillegg får de runde formene til å vekke en positiv helhetlig følelse av reklamen.

Jeg brukte mørke og duse farger på bakgrunnene. Karakterene og bilene hadde sterke farger for å skille seg ut.

Artboard 1-100.jpg

Animering

Når det var tid å animere hadde jeg allerede en ganske klar idé på hvordan filmen skulle gå for seg. Filmen ble animert i After Effects. Programvaren er passende for å skape animasjon i kort tid, men fortsatt beholde kvaliteten til et endelig produkt. Jeg hadde tidligere jobbet med Moho (Anime Studio). Moho hadde mange av de samme funksjonene After Effects har, noe som gjør overgangen mellom programvare enkel. After Effects hadde enda flere og mer fleksible animasjonsverktøy enn Moho, så det var en glede å jobbe i den programvaren.

Mens jeg holdt på med denne bestillingen, hadde jeg undervisning ved Høgskulen i Volda om hvordan å benytte seg av After Effects. Jeg opplevde at å jobbe på denne bestillingen ved siden av studiene motiverte meg til å lære mer og gjøre et grundig arbeid. Det ga meg også en mental pause fra skoleoppgaver.

Helhetlig var animasjon prosessen positiv og jeg kunne ikke ha ønsket et annet resultat.

thumbnail.gif
road rescue fylke.PNG

Tilbakemeldinger

Etter veker med hardt animasjonsarbeid var filmen endelig ferdig. Så- hva tenkte kunden?

De var svært tilfredstillt med animasjonen. De presenterte filmen sammen med ideen sin på den regionale gründer konkurransen for vidregående elever. De stakk avgårde med førsteplass for beste markedsføring.

De fikk også reprsentere Trøndelag i den nasjonale konkurransen.

Bra gjennomført Road Rescue!

bottom of page